Duurzaamheid is veel meer dan diervriendelijke veeteelt

Volhoudbare voedselproductie

De Heyde Hoeve boeren kiezen voor het duurzaam houden van varkens, met oog voor het milieu en de toekomst. Wij noemen dat volhoudbaar. Afvalproducten worden omgezet in groene energie, luchtwassers zorgen voor frisse lucht en zonnepanelen voor schone energie. Paddenpoelen en bloemenvelden op en rond onze boerderijen zorgen voor biodiversiteit en behoud van een natuurlijke omgeving.

De duurzaamheidswaaier!

De Heyde Hoeve boeren kiezen voor het duurzaam houden van varkens, met oog voor het milieu en de toekomst van onze planeet. Wij noemen dat volhoudbaar en dat is een kernwaarde binnen de Heyde Hoeve organisatie. De uitwerking van het volhoudsbaarheids-aspect is zichtbaar gemaakt door de duurzaamheids-waaier van Natuur & Milieu.

Deze duurzaamheidwaaier kent acht thema’s en op al deze acht thema wordt door Heihoef Farming wordt op de boerenbedrijven bijgehouden wat de situatie is, worden doelen gesteld en de prestaties bijgehouden inzake de duurzaamheidsborging.

De acht duurzaamheidsthema’s zijn:

Door een samenwerkingsproject met studenten van de HAS in ’s Hertogenbosch is een model ontwikkeld waarbinnen de parameters van de acht thema’s zijn uitgewerkt en meetbaar zijn gemaakt. Op deze manier is het mogelijk om duurzaamheid binnen het samenwerkingsverband van onze boeren te monitoren en te borgen. De bevindingen worden gerapporteerd en daarmee is het mogelijk gemaakt om hierover te communiceren met de buitenwereld en belanghebbenden.

Wat is nu eigenlijk de definitie van duurzaamheid?

Wat houdt het begrip duurzaamheid in voor onze organisatie? De Heyde Hoeve boeren kiezen voor het duurzaam houden van varkens, op een volhoudbare manier met oog voor het milieu en de toekomst.

In het Brundtland rapport van 1987 (VN Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling) werd het begrip “duurzame ontwikkeling“ een algemeen aanvaard principe. “Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien. In ecologie is duurzaamheid de eigenschap van biologische systemen om voor onbepaalde tijd divers en productief te kunnen blijven.

De boerenbedrijven binnen de Heyde Hoeve organisatie zetten afvalproducten om in groene energie, luchtwassers zorgen voor frisse lucht en zonnepanelen voor schone energie. Daarnaast zorgen paddenpoelen en bloemenvelden op en rond de boerenerven voor biodiversiteit en behoud van een natuurlijke omgeving. Wij doen dus onze uiterste best om er voor te zorgen dat de komende generaties ook nog tot in lengte van jaren een boerenbedrijf kunnen runnen. Daarom noemen wij dat graag volhoudbaar.