Home » Nieuws » Varkenspraat » HAS studenten helpen Heyde Hoeve met verlagen CO2 voetafdruk

HAS studenten helpen Heyde Hoeve met verlagen CO2 voetafdruk

De Heyde Hoeve boeren kiezen voor het duurzaam houden van varkens, boeren op een volhoudbare manier.

’s Hertogenbosch / Gerwen – Studenten van de Hogere Agrarische School in den Bosch hebben op 3 februari een presentatie gegeven over hun project waar zij van sinds september 2022 samen met Heyde Hoeve aan hebben gewerkt. De opdracht was het verbeteren van de CO2 aanpak binnen Heihoef en een bijdrage leveren aan de zoektocht richting een sterke circulaire varkensvleesketen.

Samen met Heihoef Farming is er onderzoek gedaan en gewerkt aan een model waarmee de duurzaamheids-prestaties in kaart worden gebracht. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan snel. De samenleving en onze klanten stellen, terecht, steeds meer vragen over het effect van de veehouderij op het milieu. De Heyde Hoeve boeren kiezen voor het duurzaam houden van varkens, boeren op een volhoudbare manier. Voorbeelden zijn hiervan zijn de omzetting van afval in groene energie, biologische luchtwassers en zonnepanelen op onze stallen. Ook het gebruik van reststromen uit de levensmiddelensector draagt bij aan een circulaire varkenshouderij. 

De rol van veevoeder op de uitstoot van CO2 is enorm. Omdat varkens makkelijker circulair gevoerd kunnen worden zijn de CO2 uitstoot-scores van varkensvlees beter dan andere diersoorten zoals zalm en rundvlees. (bron: Vlees.nl). Het rapport van de HAS studenten gaat Heihoef helpen om de prestaties te monitoren en verder te verbeteren.

Omdat varkens makkelijker circulair gevoerd kunnen worden zijn de CO2 uitstoot-scores van varkensvlees beter dan andere diersoorten zoals zalm en rundvlees.

Neem gerust contact met ons op of stuur een email naar [email protected].

De Heyde Hoeve, Rullen 15 Nuenen, 040 – 2990889

Volg hier Heyde Hoeve op Facebook of voor neem een kijkje op onze Instagram pagina.

www.heydehoeve.nl / [email protected]